Јавете се (032) 442 633

 • сл1
 • сл2
 • sl3
 • сл4
 • Земјоделство

  Развојните планови на АГРОМИКС подразбираат натамошно негување и развојот на кооперантските односи. Тие се гарант, но и обврска за нашата развојна стратегија.

  www.agromiks.com.mk
 • Тунелска сушара

  Располага со современа тунелска сушара која работи на топол воздух, со електронско регулирање и контролирање на зададената температура и процентот на влага, во зависност од дефинираниот режим на сушење.

  Повеке
 • Соработка

  Има воспоставено кооперантски односи со земјоделците во Овчеполскиот регион, кои располагаат со 20.000 хектари обработливо земјиште, од кои 3.000 хектари се под системи за наводнување.

  Повеке
 • Услуги

  Преработка (дехидрирање) и продажба на големо на јаткасти производи и зеленчук

  Повеке

Наша цел е натамошно унапредување на обемот и на квалитетот на производство на сушен зеленчук, овошје и билки, под постојан стручен надзор на квалнфикуван партнер од Германија АГРОМИКС ДОО увоз - извоз Свети Николе

 • СУШАРА

  АГРОМИКС располага со современа тунелска сушара која работи на топол воздух, со електронско регулирање и контролирање на зададената температура и процентот на влага, во зависност од дефинираниот режим на сушење. Капацитетот на сушарата е 1.000 килограми сушен зеленчук дневно, по една лента. Сушењето е најквалитетно конзервирање на овошјето и зеленчукот.

   

   

  icon-4
 • ЗЕМЈОДЕЛСТВО

  АГРОМИКС располага со современа тунелска сушара која работи на топол воздух, со електронско регулирање и контролирање на зададената температура и процентот на влага, во зависност од дефинираниот режим на сушење. Капацитетот на сушарата е 1.000 килограми сушен зеленчук дневно, по една лента. Сушењето е најквалитетно конзервирање на овошјето и зеленчукот.


   

  icon-5
 • УСЛУГИ

  АГРОМИКС располага со современа тунелска сушара која работи на топол воздух, со електронско регулирање и контролирање на зададената температура и процентот на влага, во зависност од дефинираниот режим на сушење. Капацитетот на сушарата е 1.000 килограми сушен зеленчук дневно, по една лента. Сушењето е најквалитетно конзервирање на овошјето и зеленчукот.

  icon-6

АГРОМИКС ДОО увоз - извоз Свети Николе секогаш тука за Вас